پایان نامه ها

پایان نامه ها:

یکی از بخش های کتابخانه که ضمن مجموعه سازی و سازمان دهی پایان نامه ها به ارائه خدمات به مراجعه کنندگان نیز می پردازد، بخش پایان نامه ها است. این بخش مشتمل بر قسمت های ذیل است :

-  مخزن پایان نامه های چاپی و غیر چاپی که در حال حاضر پایان نامه ها در داخل مخزن و در سیستم کتابخانه دیجیتال ارائه خدمات می شود.

-  خدمات فنی پایان نامه ها که امور فنی، اجرایی و اداری در این قسمت صورت می­پذیرد.

اهم اقدامات این بخش :

  •  بارگذاری فایل word و pdfپایان نامه توسط دانشجویان در سامانه گلستان، بررسی ضوابط مربوط به پایان­نامه توسط کارشناس کتابخانه، سپس ارجاع جهت تایید استاد راهنما و برگشت به کتابخانه جهت برداشتن فایل پایان­نامه و سپس انجام تسویه نهایی پایان­نامه دانشجو.
  •  ثبت اطلاعات پایان نامه های جدید در سیستم نرم افزار کتابخانه و تهیه پشتیبان از آنها
  •  به روزرسانی و اصلاح اطلاعات پایان­نامه ها در سیستم نوسا و مجموعه کتابخانه دیجیتال 
  •  آماده سازی پایان نامه ها (شماره ثبت و رده) و بارگذاری آنها در سامانه کتابخانه دیجیتال جهت دسترسی اساتید و دانشجویان در هر زمان و از هرمکان.
  •  انجام امور مربوط به بررسی پایگاه پایان نامه­ها
  •  ارائه خدمات غیر حضوری در پایگاه دیجیتال
  •  مشارکت برای استقرار سازوکارِ مناسب جهت هماهنگی و همکاری متقابل بین کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده
  •  بررسی مستمر پیرامون روش‌ها، رویه‌ها وضوابط و برنامه ریزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در زمینه پایان نامه­های دانشگاه.
  •  آموزش و راهنمایی مراجعه کنندگان

          اصلاح فایل و بارگذاری پایان نامه های چاپی قدیمی

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/20
تعداد بازدید:
3312
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.