سياست ها و اهداف

 

 سیاستها و اهداف

 

اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی:

 

اهداف کتابخانه های دانشگاهی دقیقا" منطبق با اهداف سازمان مادر آن یعنی دانشگاه است. این اهداف به شرح ذیل می باشند:

   الف) کمک به برنامه های آموزشی در کلیه رشته هایی که در دانشگاه تدریس می شود

   ب) کمک به برنامه های پژوهشی دانشگاه

   ج) کمک به برنامه ریزیهای آموزشی دانشگاه.

 

وظایف کتابخانه های دانشگاهی:

 

 • فراهم آوری کتاب و سایر منابع کتابخانه ای که برای انجام دادن فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه مورد نیازاست.
 • فراهم آوردن شرایط و امکانات مکانی مناسب برای مطالعه و پژوهش .
 • تهیه کتب و مقالات خارج از دسترس مراجعان از طریق امانت بین کتابخانه ای یا اتصال به شبکه های اطلاع رسانی داخلی و بین اللملی.
 • گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی.
 • انجام خدمات فنی و سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.
 • راهنمایی و آموزش مراجعان در چگونگی استفاده از کتابخانه.
 • فراهم آوردن امکانات امانت مواد به مراجعان و تدارک خدمات مرجع.
 • کامپیوتری کردن خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود.
 • نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده
 • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آنها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران
 • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی
 • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود
 • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه فعالیت های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی
 • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی
 • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت های کتابخانه
 • ارزیابی دوره ای فعالیت های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه سازی منابع و خدمات

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/03
تعداد بازدید:
2405
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.