فهرست نویسی

بخش سازماندهی منابع (بخش فهرست‌نویسی و آماده‌سازی)

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب های گوناگون، به ضرورت سازماندهی دانش و منابع اطلاعاتی پی می بریم که این فرایند از مهمترین فعالیت های هر کتابخانه به شمار می رود و شامل کلیه اقدامات لازم برای قابل دسترس  نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه است. فهرست‌نویسی کتابهای کتابخانه مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی دانشگاه بر پایه قواعد بین المللی انگلو-امریکن (Anglo – American) و بر پایه استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی (ISBD) و نظام رده بندی کتابخانه کنگره امریکا (L.C) می باشد.

مراحل انجام کار در بخش فهرست ‌نویسی:

  • ورود کتب خریداری شده از واحد سفارشات به این بخش
  • نظم دهی و ساماندهی کتب جدید از لحاظ رده بندی موضوعی (فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی)
  • آماده سازی کتابها از جهت نصب تگ امنیتی، بارکد و لیبل که شماره موضوعات کتاب را در قفسه مشخص می نماید.

این بخش جهت هماهنگ بودن با استاندارد های بین المللی در فهرستنویسی کتابها از وب سایت های ذیل استفاده می نماید:

  • کتابخانه ملی
  • کتابخانه کنگره امریکا Library of congress
  • کتابخانه ملی کنگره بریتانیا The British library