اطلاعيه دوره آموزشي چگونگي استفاده از كتابخانه
 
 
 
دوره آموزشي چگونگي استفاده از كتابخانه در تاريخ 94/7/6 ساعت 13:30 در محل امفي تاتر دانشكده برگزار ميشود و تاييد عضويت در كتابخانه منوط به شركت در اين دوره آموزشي مي باشد.
 
 
 
تعداد بازدید:
385
تاریخ:
1394/07/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.