كاركنان و بخشها
 
 

كتابخانه دانشكده برق و كامپيوتر داراي بخشهاي زير مي باشد:

 امانت

 نشريات

مرجع و پايان نامه ها

 

امانت

بخش امانت كتابخانه شامل كليه خدماتي است كه از طريق آن منابع كتابخانه‌اي به طور مستقيم در دسترس درخواست‌كنندگان قرارمي‌گيرد و مي‌توان گفت نظارت بر ورود و خروج منابع از كتابخانه و در دسترس قراردادن آنها، اصلي‌ترين كاركرد خدمت امانت است. كتابهاي اين بخش دردوقسمت مجزا(كتابهاي فارسي ، لاتين)قرار گرفته شده است.نظام رده بندي كتابهاي موجود براساسرده بندي كنگره مي باشد مخزن كتابخانه بصورت قفسه باز مي باشد و مراجعه كنندگان مي توانند آزادانه به منابع دسترسي داشته باشند.بخش امانت با موجودي 8489 عنوان كتاب فارسي 12364 كتاب لاتين به بيش از هزارعضو خدمات ارائه مي دهد .

وظايف بخش امانت

 •       امانت و بازگشت منابع
 •       پاسخگويي به سوالات مراجعين و راهنمايي اشخاص درخصوص استفاده از منابع
 •       همكاري بامراجعه كنندگان در جستجوي منابع ازطريق برنامه نرم افزاري كتابخانه
 •       فايل منابع برگشتي
 •       بازبيني ومرتب كردن قفسه ها بر اساس رده
 •       ارسال كتب جهت صحافي
 •       اطلاع رساني و پيگيري ديركرد استفاده از منابع توسط مراجعين
 •       اطلاع رساني مستمر درمورد كتابهاي رزروي
 •       رف خواني مجموعه كتابخانه درمقاطع زماني لازم
 •       وجين مجموعه كتابخانه
 •       ثبت نام و ورود اطلاعات اعضاي جديد
 •       صدور كارت عضويت
 •       اعلام منابع جديد خريداري شده
 •       تسويه حساب دانشجويان
 •       رسيدگي به كتب مفقود و ناقص شده

آيين نامه

شرايط عضويت

-  دانشجويان مقاطع مختلف دانشكده جهت عضويت به همراه مدارك ذيل به كتابخانه مراجعه نمايند:

      تكميل فرم عضويت

      يك قطعه عكس 4×3

     به همرا داشتن كارت دانشجويي

     فايل عكس اسكن شده : حجم بيشتر از 10 كيلو بايت و با فرمت JPG)

 تبصره 1: مدت اعتبار كارت عضويت كتابخانه براي دانشجويان مهمان برابر بامدت اعتباركارت دانشجويي آنان خواهد بود.

تبصره 2 : دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مي توانند با همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه دانشكده خود ازخدمات كتابخانه برق و كامپيوتر استفاده نمايند.

تبصره 3: در صورت مفقود شدن كارت عضويت كتابخانه، صدور كارت المثني مستلزم ارائه برگه تسويه حساب از ساير كتابخانه هاي دانشكده اي است.

 - اعضاي هيئت علمي

 تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه پس ازتكميل فرم درخواست عضويت و ارائه مدرك (يك قطعه عكس وآخرين حكم كارگزيني) مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند.

 -  كارمندان دانشگاه رسمي و پيماني

 تمامي كارمندان دانشگاه پس ازتكميل فرم درخواست عضويت وارائه مدارك مربوطه( يك قطعه عكس وآخرين حكم كارگزيني ) مي توانندبه عضويت كتابخانه درآيند.


مدت اعتبار

 • مدت اعتبار عضويت دانشجويان ترمي مي باشد
 • مدت اعتبارعضويت اعضاي هيات علمي و كاركنان تازمان بازنشستگي يا انتقال

تعداد و مدت امانت

نوع عضويت

تعداد

دانشجويان كارشناسي

4 جلد كتاب به مدت 20 روز

دانشجويان كارشناسي ارشد

6 جلد كتاب به مدت 20 روز

دانشجويان دكتري

7جلد كتاب به مدت 20 روز

اعضاء هيات علمي

10جلد كتاب به مدت يك ماه

كارمندان دانشگاه

5 جلد كتاب به مدت يك ماه

دانشجويان تحت پوشش طرح غدير

3 جلد كتاب به مدت21 روز

هيات علمي تحت پوشش طرح غدير

3 جلد كتاب به مدت 28 روز

 

تبصره : تمديدامانت كتاب درصورتيكه فرد ديگري تقاضاي رزرو آن را نكرده باشد بلامانع است و تا زماني كه كتاب رزروي به كتابخانه باز نگردد هيچ نوع كتاب و يامنابع ديگر به فرد مذكور امانت داده نمي شود.

تبصره : تمامي دانشجويان و كارمندان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه  با ارائه كارت شناسايي مجاز به استفاده از منابع كتابخانه در سالن مطالعه هستند.


منابع مستثني از امانت

 • كتابهاي مرجع شامل: دائره المعارف ها، واژه نامه ها، سالنامه ها، مجلات
 • پايان نامه ها و سمينارهاي تحقيق

مفقودشدن يا آسيب ديدن منابع

 • چنانچه منبع به امانت رفته آسيب ببيند امانت گيرنده موظف است اصل آن را تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.
 • درصورت مفقود شدن كتاب امانت گيرنده موظف است اصل آنرا تهيه و به كتابخانه تحويل دهد يا چنانچه مقدور نبود معادل قيمت آن (به بهاي روز به تشخيص مسئول كتابخانه) باضافه هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي و آماده سازي را بپردازند.

تسويه حساب

 • دانشجويان دانشكده برق موظفند با بوجودآمدن هر نوع تغييري در وضعيت آموزشي (انتقال، انصراف ...) نسبت به تسويه حساب با كتابخانه اقدام نمايند.
 • دانشجويان ارشد موظفند يك نسخه از سمينار تحقيق خود را به كتابخانه تحويل نمايند.


نشريات

نشريات ادواري از روز آمدترين ابزارهاي اطلاع رساني و رشد دانش در جهان به شمار مي آيند و جديدترين يافته هاي علمي را بيشتر در مجلات تخصصي مي توان يافت.در اين بخش مجلات از 1980 به بعد نگهداري شده و 162 عنوان مجله لاتين تخصصي و 15 عنوان مجله فارسي تخصصي در زمينه برق و گرايشهاي آن نگهداري مي شود دسترسي به متن كامل و چكيده مجلات تخصصي لاتين از طريق پايگاههاي اطلاعاتي اشتراك دانشگاه ميسر مي باشد. همچنين مراجعين با ارئه مشخصات كتابشناسي مقاله از منبع مرجع چاپي يا پايگاههاي اطلاعاتي مي توانند مجله مورد نظر را با توجه به موجودي كتابخانه دريافت نمايند و از مقالات مورد نظر كپي تهيه كنند.


وظايف بخش نشريات

 • دسترس پذيري نشريات و رفع نياز اطلاعاتي مراجعان
 • تهيه مقالات داخلي از طريق طرح امين به واسطه كتابخانه مركزي
 • ارائه خدمات نشريات گذشته نگر و جاري در سالن نشريات
 • اماده سازي مجلات جهت صحافي
 • تفكيك نشريات گذشته نگر از جاري و انتقال آنها به آرشيوكتابخانه
 • كپي و تكثير مقالات نشريات جهت متقاضيان
 • پيگيري امور مربوط به خريد, سفارش و دريافت و آماده سازي نشريات                

شرايط استفاده از بخش نشريات

 • تمامي اعضا داراي كارت عضويت مجاز به استفاده از بخش نشريات مي باشند.
 • نشريات بايد در محل استفاده شده و امانت داده نمي شود.


مرجع و پايان نامه ها
خدمات مرجع به منظور پاسخگويي بهتر و سريعتر به پرسش هاي مراجعان ارائه مي گردد از اين رو بخش مرجع كه به طور مستقيم با مراجعه كنندگان كتابخانه در تماس است از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كتابدار يا اطلاع رسان نقش واسطه بين مراجه كننده و منابع اطلاعاتي را بر عهده دارد .اوست كه با دانش و اطلاعات و تجربه هايي كه دارد مي تواند سوال مراجعه كننده را در قالب واژه هاي كه قابل بازيابي در نظام سازماندهي كتابخانه باشد برگرداند به سوال مراجعه كننده پاسخ گويد يا حداقل او را راهنمايي كند كه وكجاو "چگونه" مي تواند پاسخ خود را بيابد.
 

منابع كتابخانه اي از نظر شكل بسيار متفاوت هستند وعموما منابع مرجع را به چند گروه تقسيم مي كنند:

1.منابع رديف اول: عبارتند از منابع مرجعي كه مستقيما پاسخ سوال مراجعه كننده را در اختياراو يا كتابدار مرجع قرار مي دهند ماننند دايره المعارف ها, فرهنگ ها, شرح حالها و منابع جغرافيايي.

2.منابع رديف دوم:به منابعي گفته مي شود كه به جاي پاسخگويي مستقيم به سوال, مراجعه كننده را به منابع نوشتاري و ديداري و شنيداري در آن موضوع ارجاع مي دهند مانند كتابشناسي ها, نمايه ها و فهرست ها .
 
اين بخش داراي 164عنوان كتاب مرجع فارسي و 482 عنوان كتاب مرجع لاتين و4061 عنوان پايان نامه 1177 عنوان سمينار تحقيقق مي باشد كتابهاي فارسي و لاتين مرجع بر اساس LC تنظيم شده و در ابتداي شماره بازيابي كتابهاي فارسي حرف ( م ) و در ابتداي شماره بازيابي كتابهاي لاتين حرف( R ) درج شده است كليه پايان نامه ها و سمينارهاي تحقيق فارغ التحصيلان دانشكده به كتابخانه ارسال مي گردد كه پس از ورود اطلاعات و سازماندهي آن مراجعين با استفاده از شناسه هاي مختلف ( نويسنده, استاد راهنما, استاد مشاور, توصيفگر, عنوان) از طريق نرم افزار كتابخانه مي توانند به منابع مورد نيازشان دسترسي پيدا نمايند.
 
خدمات مرجع كتابخانه به شرح ذيل مي باشد :
 • تهيه و تدارك اطلاعات عمومي و تخصصي
 • كمك در استفاده از منابع مرجع
 • كمك در استفاده از سيستم جستجوي كتابخانه
 • آموزش مراجعه كنندگان
 • امانت بين كتابخانه ها
 • تهيه كپي
 • تهيه شيوه نامه هاي استفاه از پايگاههاي اطلاعاتي
 • تهيه و تدوين بروشورهاي مختلف آشنايي با كتابخانه و قوانين و مقررات آن
 • برگزاري كارگاهاي آموزشي به منظور تقويت و گسترش مهارت هاي سواد اطلاعاتي
شرايط استفاده از بخش مرجع
 • تمامي اعضا داراي كارت عضويت كتابخانه و عضويت طرح غديرمجاز به استفاده از اين بخش مي باشند.
 • منابع موجود در بخش مرجع فقط مختص به استفاده در داخل بخش مرجع كتابخانه است و بيرون بردن آن اكيدا ممنوع مي باشد.
 • پايان نامه ها به هيچ وجه امانت داده نمي شود.
 • كپي از پايان نامه ها شامل 10% از پايان نامه تا سقف 20 صفحه مخصوص اعضا مي باشد .


سفارشات و مجموعه سازي
مجموعه سازي در كتابخانه به اين معناست كه با برنامه ريزي، منابع  كتابخانه به شيوه اي گردآوري شوند كه نه تنها نيازهاي فوري استفاده كنندگان برآورده شوند، بلكه مجموعه اي منسجم و معتبرفراهم آيد كه به كمك آن و بر پايه ي اهداف و خدمات پيش بيني شده، در سال هاي  بعد هم بتواند پاسخگو باشد. به طور كلي به مجموعه ي فعاليت هاي انتخاب، سفارش و دريافت منابع كتابخانه اي كه به كمك خريد، اهدا يا مبادله انجام مي گيرد ، مجموعه سازي مي گويند.
 كتابخانه ، واحدي زنده است كه براي استفاده ي يك جامعه بنا نهاده شده، بنابراين منابعي كه فراهم مي شوند، بايد مورد نياز و خواست جامعه مربوط باشند و در جهت اهداف كتابخانه صورت گيرد. كتابخانه مواد و منابع خود را از طريق خريد ، مبادله ، اهدا و واسپاري دريافت مي نمايد و بخش اعظم مواد و منابع از طريق خريد فراهم مي شود.
فعاليتهاي بخش سفارشات ومجموعه سازي:
 • نيازسنجي وجمع آوري سفارشات درخواست شده از طرف گروههاي آموزشي و اساتيد ودانشجويان درطول سال  
 • تامين و تهيه كتب و منابع مورد نياز كتايخانه
 • تهيه فرمهاي استاندارد سفارش كتاب فارسي و لاتين براي اساتيد و دانشجويان
 • پيگيري تخصيص اعتبار جهت تهيه منابع
 • حضور در نمايشگاه هاي مختلف كتاب
 • تهيه تجهيزات كتابخانه اي
 • دريافت كتب اهدايي

 ارزشيابي مجموعه:
مجموعه ها بايد پيوسته مورد بررسي قرار گيرند تا هميشه تازه و پويا باقي بمانند. اين كار به كمك وجين يعني برداشتن مواد و منابعي كه وجود آن ها در كتابخانه به دلايلي، ديگر لازم نيست و بازسازي يعني جانشين كردن كتاب هاي  تازه به جاي آن ها كه حذف شده  اند، انجام مي شود تا به اين ترتيب مجموعه اي خوب و كار آمد فراهم شود.


كاركنان

 

                                                         كتابخانه

 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

عكس

 

 مرتضي اسكندري

 

مدير كتابخانه

 

84064333-334-335

 

 eskandari[AT] eetd.kntu.ac.ir

مامك فرجام پور

كارشناس كتابدار

84062334

farjampour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

محمد حيدري آزاد

 

كارشناس كتابدار

 

 84062333

 

 heydari[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

مهدي گازراني فراهاني

 

كارشناس كتابدار

 

84062334

 

gazerani[AT]eetd.kntu.ac.ir

 
 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/25
تعداد بازدید:
4684
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.